Nouns (İsimler)

*Noun, Türkçesiyle isim anlamına gelir. İsimler kişi, hayvan, yer, nesne, olay, nitelik ve soyut fikirleri isimlendirir.

Örnekler: Erwin, Murat (İsim)
köpek (dog), timsah (crocodile) (Hayvan)
İstanbul, okul (school) (Yer)
Masa (table), kalem (pencil), çanta(bag), dolap (cabinet) (Nesne)
güzel (beautiful), çirkin (ugly), zengin (rich) ( Nitelik)
cesaret (courage), korku (fear) (Soyut fikirler)

**Yazı yazarken, kişi isimleri, yer isimleri, günler ve aylar büyük harfle başlar.
Monday, London, March, Jack, David, Turkey, September, Saturday vb.

Singular and plural nouns (Tekil ve çoğul isimler)

*Singular nouns(Tekil isimler)
Tekil isimleri, kelimelerin başına a, an veya one getirerek belirtiriz.
Örnekler: An apple(bir elma), a car(bir araba), one person(bir kişi), a card(bir kart), a student(bbir öğrenci) gibi.

*Plural nouns (Çoğul isimler)

Birden fazla olan nesneler çoğul nesnelerdir. İsimler birkaç şekilde çoğul yapılabilir.
1: Çoğunlukla isimlerin sonuna “-s” takısı eklenerek yapılır.
bottles(şişeler) windows(pencereler), pens(kalemler), cars(arabalar),
computers( bilgisayarlar)
2: Sonu s, ss, ch ve x ile biten isimler için “-es” takısı eklenir.
buses(otobüsler), mosses(yosunlar), arches(kemerler) boxes(kutular) ve ayrıca potato(patates), tomato(domates) için de “–es” kullanılır.
3: Sonu f ile biten isimlerde f harfi yerine v harfi gelir ve “-ves” eklenir.
wolf>wolves(kurtlar), leaf>leaves(yapraklar, dallar), life>lives(yaşamlar)
4: Sonu ünsüz harf+y ile biten isimlerde (by, cy, dy, gibi) y harfi yerine i harfi gelir ve (-ies) takısı eklenir.
baby>babies(bebekler), family>families(aileler), city>cities(şehirler), country>countries(ülkeler)
5: Düzensiz çoğul isimler de vardır. Düzensiz isimlerde herhangi bir eklenme yapılmaz, bilinmeleri gerekir.
man>men(erkekler), woman>women(kadınlar), tooth>teeth(dişler), child>children(çocuklar), mouse>mice(fareler), fish>fish(balıklar),
**Bazı isimler daima gibi yazılırlar ama tekildirler.
glasses(gözlük), clothes(elbise), shorts(şort), scissors(makas)

Cümle örnekleri:

I am a student (ben bir öğrenciyim)
You live in London (sen Londra'da yaşıyorsun)
They are wolves (onlar kurtlar)
We are too nice (biz çok kibarız)
It is a frog (o bir kurbağa)
This is Erwin (bu Erwin.)
Today is Monday (bugün pazartesi)